تبلیغات
گرکان - وضع طبیعی و جغرافیایی
شنبه 27 فروردین 1390

وضع طبیعی و جغرافیایی

   نوشته شده توسط: محمد طالبی گرکانی    

گرکان از نظر وضع جغرافیایی در 45 درجه و 50 دقیقه طول خاوری و 24 درجه و22 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.ارتفاع آن از سطح دریا تقریبا 2000 متر است . فاصله از تهران تا گرکان 257 کیلومتر است.

گرکان ازشمال به تفرش و از جنوب شرقی به آشتیان محدود است.


اهنگ

مهدی یراحی - هرجا دنیایی دلم اونجاست

منت