تبلیغات
گرکان - گرکان

گرکان                           

وضع طبیعی و جغرافیایی:

گرکان از نظر وضع جغرافیایی در 45 درجه و 50 دقیقه طول خاوری و 24 درجه و22 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.ارتفاع آن از سطح دریا تقریبا 2000 متر است . فاصله از تهران تا گرکان 257 کیلومتر است.

گرکان ازشمال به تفرش و از جنوب شرقی به آشتیان محدود است.

بررسی تاریخی:

گرکان بسیار قدیمی و در دوره ی ساسانیان محل معتبر و بزرگی بوده است.گرکان در دوره ی پیش از اسلام شهر بوده و وسعت شهری آن نیز زیاد بوده است و همه ی آشتیان ودهات تفرش را که روی هم به رستاق وره معروف بوده شامل می شده است.

آشتیان که امروزه شهرستان است در گذشته ای دور دامنه ی جنوبی شهر گرکان را تشکیل می داده است.این وضع طبیعی به ساکنان شهرگرکان اجازه می داده است که آشتیان برای آنان به منزله ی ((پیش شهر)) وتفرش به منزله ی((پس شهر)) باشد.

نکته ی دیگری که شهر بودن ومرکزیت گرکان را در زمان گذشته نسبت به بلاد اطراف تائید می کند وجود کوهی است به نام ((دیدگاه)) در شمال گرکان.این کوه بر اثرآتشفشانی زیردریایی در اواخر دوره ی اولیگوسن به وجود آمده است.

اهنگ

مهدی یراحی - هرجا دنیایی دلم اونجاست

منت